Yapıştırma harcı bileşenlerinin birbiriyle homejen karışmasına yardımcı olurlar. Yapıştırma harcının performansını artırırlar, harcın yapışmasını geliştirirler ve mekanik özelliklerini artırırlar,termal ve mekanik gerilimli inşaat malzemelerine elastikiyet kazandırırlar. Çekme,eğilme testleri ile ölçülürler bitmiş üründe pratik olarak vinil kokusuyla da varlığı tespit edilirler.