Dispersiyon boyalarının minimum film oluşturma sıcaklığını düşürmek için kullanılır