harcın suyunu keserle ve harca akışkanlık kazandırılar